Autorami zdjęć są: w kolejności alfabetycznej:
G.Gądek, W.Giemzowski, J.Hafner, W.Krynicki,
M. Michalski, A. Skalska,N.Turczynska, P.Zuchowicz,Reportaże AUSTRIAPOL.COM